Sino po sa Kanila?

February 28, 2006

Itinuro n’yo po sa amin na sumunod sa mga namamahala. Itinuro n’yo rin pong maging masunurin sa pamamahala ng inyong simbahan. Subali’t sa kasalukuyan, magkabangga ang dalawang pwersang ito. Sino po ang dapat naming sundin?

Sa loob po ng inyong simbaha’y may magkabanggang pwersa, may nagsasabing kailangang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan, mayroon din namang nagsasabing dapat itong suportahan. Kaninong panig po kami dapat sumama?

Sa panahong kapwa oposisyon at administrasyon ay nagsasabing sila ang tunay na tinig ng bayan. Sa panahong nahahati ang bayan dahil sa magkatunggaling pwersang ito. Sino po ang aming pakikinggan?

Ang militar na itinalaga upang maging tagapangalaga ng kapayapaan ay siya ring puno ng kaguluhan. Sino po ang mangangalaga sa amin?

Nang dahil sa tunggaliang ito, nananatiling walang laman ang aming tiyan, walang trabaho ang mamamayan, ang aming mga ina’y nag-aalaga ng anak ng iba sa ibayong dagat, ang aming mga ama ay lumalayo upang maghanap ng ikabubuhay, ang aming mga anak ay naiiwang walang gabay, ang aming mga kabataan ay di makapag-aral, ang aming mga manggagawa’y inaalisan ng karapatan, ang aming mga magsasaka’y inaagawan ng lupa, ang aming kalikasan unti-unting nasisira. Sino po ang magliligtas sa amin?

Kung ang landas na itinuro mo sa amin ay kapayapaan, katotohanan at pag-ibig, bakit hindi po namin ito nadaraanan? Paano po kami makakarating doon?

Advertisements