Taong Bayan

March 2, 2006

Taong Bayan, isang gasgas na salita, laging maririnig sa rally, speech ng mga pulitiko, pero sino nga ba sila? Sinong may karapatang kumatawan sa kanila? Sa dinami-dami ng mga nagkukunwang representante nila, sino ang tunay na nakaka-alam ng saloobin nila? Sino ang nakababatid ng kanilang gusto.

Ang maka-kapitalista, maka-dayuhang pamahalaan ba? Ang progresibong/maka-kaliwang grupo ba? Ang Oposisyon (ngayon)? Si Erap? Si FPJ? Si Susan Roces?

Kilala ba nila ang masa? Totoo bang kinusulta nila ang mga ito upang malaman ang pulso ng bawat mamamayang Filipino? Nauunawaan ba nila ang hirap at pasakit ng mga nagtitinda sa kalye? Alam ba nila ang pagtitiis ng mga manggagawang kulang pang pang-gastos ang kanilang tinatanggap na sahod? Alam ba nila ang pakiramdam ng mga magsasakang walang sariling lupang sakahin? Ang mga manggagawa sa ibayong dagat, alam ba nila ang kalungkutang dinaranas?

Maraming nagsasalita sa ngalan ng taong bayan, ng masa, ng mamamayan pero teka, narinig mo na ba silang magsalita? Narinig mo na ba ang hinaing nila, hinayaan mo na ba silang magsalita sa mikropono? O baka naman natatakot tayong hindi tumugma ang sasabihin nila sa linyang ipinaglalaban ninyo?

Nagsasalita tayo para sa kabutihan nila, pero makakabuti nga ba ito sa kanila? Magandang pakinggan sa Radio, magandang panoorin sa TV, pero ano ang realidad? Alam ba natin?

Advertisements

Sino po sa Kanila?

February 28, 2006

Itinuro n’yo po sa amin na sumunod sa mga namamahala. Itinuro n’yo rin pong maging masunurin sa pamamahala ng inyong simbahan. Subali’t sa kasalukuyan, magkabangga ang dalawang pwersang ito. Sino po ang dapat naming sundin?

Sa loob po ng inyong simbaha’y may magkabanggang pwersa, may nagsasabing kailangang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan, mayroon din namang nagsasabing dapat itong suportahan. Kaninong panig po kami dapat sumama?

Sa panahong kapwa oposisyon at administrasyon ay nagsasabing sila ang tunay na tinig ng bayan. Sa panahong nahahati ang bayan dahil sa magkatunggaling pwersang ito. Sino po ang aming pakikinggan?

Ang militar na itinalaga upang maging tagapangalaga ng kapayapaan ay siya ring puno ng kaguluhan. Sino po ang mangangalaga sa amin?

Nang dahil sa tunggaliang ito, nananatiling walang laman ang aming tiyan, walang trabaho ang mamamayan, ang aming mga ina’y nag-aalaga ng anak ng iba sa ibayong dagat, ang aming mga ama ay lumalayo upang maghanap ng ikabubuhay, ang aming mga anak ay naiiwang walang gabay, ang aming mga kabataan ay di makapag-aral, ang aming mga manggagawa’y inaalisan ng karapatan, ang aming mga magsasaka’y inaagawan ng lupa, ang aming kalikasan unti-unting nasisira. Sino po ang magliligtas sa amin?

Kung ang landas na itinuro mo sa amin ay kapayapaan, katotohanan at pag-ibig, bakit hindi po namin ito nadaraanan? Paano po kami makakarating doon?